Διαδραστικό βιβλίο

Κατά την υλοποίηση του έργου δημιουργήθηκε ένα διαδραστικό ψηφιακό βιβλίο, το οποίο ασχολείται με την ανάπτυξη Πρακτικών Δεξιοτήτων στην Ψυχοκινητική Παρέμβαση Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και την ενίσχυση της Συμπεριφοράς Υγιεινού Τρόπου Ζωής σε αυτούς τους Μαθητές. Άσκηση (ενδυνάμωση, διατάσεις, ασκήσεις στάσης, καρδιαγγειακή αντοχή, ισορροπία και συντονισμός, σταθεροποίηση του πυρήνα) τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας, η υγιεινή διατροφή, η διαχείριση του στρες και οι δραστηριότητες για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας είναι τα κύρια θέματα του διαδραστικού βιβλίου.