ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαδραστικό βιβλίο

Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής συμπεριφοράς σε μαθητές με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας παγκοσμίως. Δεν υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό ή εργαλείο σχετικά με τις συμπεριφορές υγιεινού τρόπου ζωής. Στη σημερινή εποχή, όπου ο κόσμος είναι ψηφιοποιημένος και οι καινοτόμες μέθοδοι κερδίζουν δημοτικότητα, η δημιουργία ενός διαδραστικού βιβλίου που διατηρεί και αναπτύσσει συμπεριφορές υγιεινού τρόπου ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες προσοχής και τη διάρκεια των μαθητών αυτών, είναι επιτακτική ανάγκη. Το έργο SAHHim αναπτύσσει ένα διαδραστικό ψηφιακό βιβλίο ως κύριο αποτέλεσμά του.