Μείνετε στο σπίτι υγιείς μέσω της χρήσης των καινοτόμων μεθόδων

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Εντοπισμός και ανταπόκριση στις ανάγκες των:

ΜΑΘΗΤΈΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΝΆΓΚΕΣ & ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΔΗΜΌΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΆ ΣΧΟΛΕΊΑ
ΚΈΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ
ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΑ ΕΘΝΙΚΉΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1

Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στην ψυχοκινητική παρέμβαση παιδιών με ειδικές ανάγκες.

2

Ενίσχυση της συμπεριφοράς υγιεινού τρόπου ζωής σε μαθητές με ειδικές ανάγκες.

3

Εργαστήρια για σωματική, ψυχολογική ευεξία και πολιτιστική γαστρονομία.

3 Εκδηλώσεις στην Τουρκία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία.