ΕΡΓΟ

Σχετικά με το SAHHim

Η πανδημία αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας όλα τα άτομα ψυχολογικά, πνευματικά και κοινωνικά. Ωστόσο, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική απομόνωση που επέφερε η πανδημία, τονίζοντας τη σημασία της αποφυγής του πλήθους και της παραμονής στο σπίτι για την προστασία από τον ιό. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κηρύξει υποχρεωτική την απομόνωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μαθητών με ειδικές ανάγκες και των δασκάλων τους σχετικά με τις συμπεριφορές υγιεινού τρόπου ζωής και η δημιουργία ενός οδηγού και ενός διαδραστικού βιβλίου που θα επιτρέπει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των συμπεριφορών υγιεινού τρόπου ζωής σε καταστάσεις κρίσης, όπως η πανδημία.