PARTENERI

Coordonator

Universitatea Ordu

Ordu, Turcia

Universitatea Ordu care a fost fondată în 2006 este o universitate de stat. Scopul principal al universității noastre este de a crește calitatea programelor asociate și de licență actuale și de a pregăti alte programe pentru educație prin furnizarea de infrastructură academică, tehnică și fizică. Acest scop este valabil și pentru programele postuniversitare. În cadrul Universității Ordu există 13 centre de aplicații și cercetare, 12 facultăți, 3 institute, 9 colegii.

Școala de Învățământ Special Adil Karlibel este o instituție publică deschisă în anul 1992, în subordinea Ministerului Educației Naționale. Situat în districtul central al provinciei Ordu. Scopul școlii este de a oferi educație elevilor care au nevoie de educație specială. Școala noastră oferă educație elevilor cu retard mintal ușor la nivel primar, gimnazial și liceal. Învățământul profesional se oferă și elevilor de liceu din școala noastră.

Școala Vocațională de Învățământ Special Adil Karlibel

Ordu, Turcia

Direcția Națională de Educație Altınordu

Ordu, Turcia

Direcția de Educație Națională a Districtului Altınordu (NEDAD) este o instituție publică competentă care organizează activitățile locale ale Ministerului Educației Naționale, care este instituția de învățământ de autoritate a țării noastre. A fost înființată în 2013, când districtul central a luat numele Altınordu, ca urmare a câștigării statutului de metropolitan a orașului Ordu. Cu 171 instituții, 2929 profesori, 41.150 studenți, 520 personal asistent și 1845 săli de clasă, desfășoară activități de educație formală și non-formală pentru grupuri de studenți la toate nivelurile.

 

Liceu situat în orașul Enna din centrul Siciliei, sudul Italiei. Școala are aproximativ 800 de elevi între 14 și 19 ani și aproximativ 200 de profesori. Toate cursurile sunt de 5 ani școlari. Între studenți, la toate cursurile, sunt aproximativ 25 de elevi cu nevoi educaționale speciale. Pentru ei, pe lângă profesorii curriculari din sălile de clasă, avem profesori de sprijin specializati. Școala are mai multe sectoare legate de disciplinele pe care le studiază elevii. La toate cursurile sunt predate discipline precum matematica, engleza, gramatica si literatura italiana, fizica si sportul.

Institutul de Instruire Superioară ”A. Licoln”

Enna, Italia

Școala Secundară - DSS Durugöl

Ordu, Turcia

Școala Gimnazială Durugöl este o instituție publică deschisă în 1998 în subordinea Ministerului Educației Naționale. Situată în districtul central al provinciei Ordu, școala este cea mai aglomerată școală din regiune. Educația normală include elevi cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani în educație formală, cu educație generală și activități de educație specială.

Institutul de Dezvoltare a Antreprenoriatului (iED) este o organizație greacă non-profit premiată, dedicată promovării inovației și îmbunătățirii spiritului antreprenorial. Înființat în 2005, în Larissa, Grecia, iED este un centru de excelență certificat de conducere în antreprenoriatul european și un centru de inovare digitală cu creștere rapidă, înregistrat ca membru al catalogului de DIH al Comisiei Europene.

Institutul de Dezvoltare a Antreprenoriatului (iED)

Larissa, Grecia

Școala Primară Vasil Glavinov

Veles, Republica Macedonia de Nord

Școala primară „Vasil Glavinov” a fost înființată în 1960, iar astăzi este cea mai mare școală din orașul Veles, Republica Macedonia de Nord. În prezent, are 102 angajați și în jur de 1200 de studenți cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani. Predarea este organizată în cinci facilități: clădirea principală a școlii este situată în orașul Veles și patru școli raionale sunt în satele din jur. Predarea se desfășoară în nouă clase, cu clasa I de tip preșcolar.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este o universitate clasic-comprehensivă care combină tradiţia humboldtiană cu metodele antreprenoriale moderne.

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Iași, România