Партнери

Координатор

Универзитет-Орду

Орду,Република Турција

Универзитетот Орду кој е основан во 2006 година е државен универзитет. Главната цел на нашиот универзитет е да го зголеми квалитетот на тековните соработнички и додипломски програми и да ги подготви другите програми за образование преку обезбедување на академска, техничка и физичка инфраструктура. Оваа цел важи и за постдипломски програми. Постојат 13 апликативни и истражувачки центри, 12 факултети, 3 институти, 9 колеџи во рамките на Универзитетот Орду.

Специјалното училиште „Адил Карлибел“ е јавна установа отворена во 1992 година под Министерството за национално образование. Се наоѓа во централната област на провинцијата Орду. Целта на училиштето е да им даде образование на учениците на кои им е потребно специјално образование. Нашето училиште обезбедува образование за ученици со лесна ментална ретардација на основно, средно и средно образование. Стручно образование имаат и средношколци во нашето училиште.

Средно стручно училиште за деца со посебни потреби-Adil Karlibel

Орду,Република Турција

Национален образовен директорат на Алтинорду

Орду,Република Турција

Националната образовна дирекција на округот Алтинорду (НЕДАД) е надлежна јавна институција која ги организира локалните активности на Министерството за национално образование, кое е надлежна образовна институција на нашата земја. Основана е во 2013 година кога централниот округ го добил името Алтинорду како резултат на тоа што градот Орду добил метрополитски статус. Со 171 институција, 2929 наставници, 41.150 ученици, 520 помошници и 1845 училници, спроведува формални и неформални образовни активности за студентските групи на сите нивоа.

 

Средно училиште лоцирано во градот Ена во центарот на Сицилија, Јужна Италија. Училиштето има околу 800 ученици од 14 до 19 години и околу 200 наставници. Сите курсеви се од 5 учебни години. Помеѓу студентите, во сите курсеви, има околу 25 студенти со образовни посебни потреби. За нив, покрај наставните наставници во училниците, имаме специјализирани наставници за поддршка. Училиштето има неколку сектори поврзани со предметите што ги изучуваат учениците. Во сите курсеви се изучуваат предмети како математика, англиски, италијанска граматика и литература, физика и спорт.

Институт за средно образование „А. Линколн“

Енна, Италија

Средно училиште-Дуругол

Орду, Република Турција

Средното училиште Дуругол е јавна институција отворена во 1998 година под Министерството за национално образование. Сместено во централната област на провинцијата Орду, училиштето е најпреполното училиште во регионот.Нормалното образование вклучува ученици на возраст од 11-14 години во формално образование со вклучување на образованието и специјалните образовни активности.

Институтот за развој на претприемништвото (iED) е наградувана грчка непрофитна организација посветена на промоција на иновациите и подобрување на претприемачкиот дух. Основан во 2005 година, во Лариса, Грција, iED е сертифициран водечки центар за извонредност во европското претприемништво и брзорастечки центар за дигитални иновации, регистриран како член на каталогот на DIH на Европската комисија.

Институт за развој на претприемништвото

Лариса,Република Грција

ООУ Васил Главинов-Велес

Велес, Република Северна Македонија

Основното училиште „Васил Главинов“ е основано во 1960 година, а денес е најголемото училиште во градот Велес, Република Северна Македонија. Во моментов има 102 вработени, а околу 1200 ученици на возраст од 6-15 години. Наставата се организира во пет објекти: главната училишна зграда се наоѓа во градот Велес и четири подрачни училишта во околните села. Наставата се одвива во девет паралелки, со прво одделение од предучилишен тип.

“Универзитетот Александру Јоан Куза во Јаши е класично-сеопфатен универзитет кој ја комбинира хумболтовската традиција со современите претприемачки методи.
Преку своите 15 факултети (биологија, хемија, право, економија и бизнис администрација, спорт, филозофија и општествено-политички науки, физика, географија и геологија, компјутерски науки, историја, писма, математика, психологија и образовни науки, православна теологија, Римско- Католичка теологија) нашиот универзитет им обезбедува на своите студенти образование по европски стандарди, академската понуда вклучува 83 дипломски програми, 124 магистерски и 27 докторски програми во тешки науки, општествени науки, хуманитарни науки и инженерство.”

Универзитетот Александру Јоан Куза во Јаши

Јаши, Република Романија