Проект

За SAHHim

Пандемијата е една од најголемите закани по јавното здравје на 21-от век, која влијае на сите поединци како психолошки така духовно и социјално. Особено внимание треба да се посвети и на социјалната изолација предизвикана од пандемијата, нагласувајќи ја важноста од избегнување гужви и останување дома со цел да се заштитиме од вирусот. Обединетите Нации ја прогласија изолацијата на учениците со посебни потреби како задолжителна.

цели

Главната цел на проектот е да се подобрат знаењата, вештините и компетентноста на учениците со посебни потреби и нивните наставници за одржување на здрав начин на живот, како и да се создаде водич и интерактивна книга која овозможува развој и одржливост на здрав начин на живот во кризни ситуации, како што е пандемијата.