Да останеме дома здрави преку употреба на иновативни методи

таргетни групи

Идентификување и делување според потребите на:

Учениците со посебни потреби и нивните семејства

едукатори

државни и приватни училишта
центри за образование на лица со посебни потреби, Биро за образование, Министерство за образование и наука, универзитети

 

активности

1

Развивање на практични вештини во психомоторната интервенција кај децата со посебни потреби.

2

Подобрување на здрав начин на живот кај учениците со посебни потреби.

3

Работилници за физичка, психолошка благосостојба и културна гастрономија.

3 Мултипликативни настани во Турција, Грција и Романија.