Услови за користење

Следниве одредби и услови ја регулираат целата употреба на https://sahhim.eu/ веб-страница и сите содржини и услуги достапни на или преку веб-страницата. Веб-страницата е во сопственост и управувана од Институтот за развој на претприемништвото („iED“). Веб-страницата е понудена под услов вашето прифаќање без измена на сите услови и правила содржани овде и сите други оперативни правила, политики (вклучувајќи ја, без ограничување, Политиката за приватност на SAHHim) и процедури кои може да се објавуваат од време на време на оваа страница од конзорциумот на проектот.

Ве молиме внимателно прочитајте го овој документ пред да пристапите или да ја користите веб-страницата. Со пристап или користење на кој било дел од веб-локацијата, вие се согласувате да се обврзувате со условите и одредбите на овој договор. Ако не се согласувате со сите одредби и услови на овој договор, тогаш не смеете да пристапите на веб-страницата или да користите какви било услуги.

Посетители на веб-страница

Како и повеќето оператори на веб-локации, SAHHim собира информации што не се идентификуваат лично од типот што вообичаено го прават достапни веб-прелистувачите и серверите, како што се типот на прелистувачот, претпочитаниот јазик, локацијата за упатување и датумот и времето на секое барање на посетител. Целта на SAHHim во собирањето информации кои не се идентификуваат лично е подобро да се разбере како посетителите на SAHHim ја користат неговата веб-страница, како и за известување за дисеминација на проектот.

Собирање на информации за лична идентификација

Одредени посетители на веб-локацијата на SAHHim избираат да комуницираат со SAHHim на начини кои бараат SAHHim да собира лични информации за идентификација. Количеството и видот на информации што ги собира iED (оператор на веб-страницата SAHHim) зависи од природата на интеракцијата. Поконкретно, ги замолуваме посетителите кои се регистрираат на платформата да дадат детали како што се Име, е-пошта. SAHHim собира такви информации само за потребите на проектот ERASMUS+. SAHHim не открива информации за лична идентификација освен како што е опишано подолу. И посетителите секогаш можат да одбијат да дадат информации за лична идентификација, со предупредување дека тоа може да ги спречи да се вклучат во одредени активности поврзани со веб-локација.

Агрегирана статистика

iED може да собира статистика за однесувањето на посетителите на веб-локацијата и за известување за дисеминација за проектот. Сепак, iED не открива информации за лична идентификација освен како што е опишано подолу.

Во согласност со GDPR

Доколку се сомневате дека вашите лични податоци не се третираат на соодветен начин или има прекршување на условите опишани погоре, тогаш силно ве советуваме да испратите е-пошта на projects@ied.eu со вашето име, е-пошта, и причина за жалба за повреда на GDPR.