Интерактивна книга

За време на имплементацијата на проектот беше креирана интерактивна дигитална книга која се занимава со развивање на практични вештини во психомоторната интервенција на децата со посебни потреби и подобрување на однесувањето на здрав начин на живот кај овие ученици. Вежбањето (зајакнување, истегнување, постурални вежби, кардиоваскуларна издржливост, рамнотежа и координација, стабилизација на јадрото) придобивките од физичката активност, здравата исхрана, управувањето со стресот и активностите за одржување на менталното здравје се главните теми на интерактивната книга.